Artan Çupi

Emër Mbiemër
Artan Çupi
Data e emërimit fillestar
1993-11-24
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat, Burrel
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
11.10.2013 e aktualisht-Kryetar Gjykate, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat.
22.04.2008-11.10.2013-Kryetar Gjykate, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat.
30.03.1995-22.04.2008-Gjyqtar, Gjykata Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat.
24.11.1993-30.03.1995-Ndihmës Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
29.03.1994-Kursi i plotë i përshpejtuar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
-Certifikata trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vendim nr. 5, datë 24.07.2020 i KPK për pezullimin e z.Artan Çupi për një periudhë njëvjeçare për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurrikulave të Shkollës së Magjistraturës
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006-Shumë Mirë (Periodik).
2007-2009-Shumë Mirë (Periodik).
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Artan Çupi
Dokumenta te tjera
 1. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2003
 2. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2004
 3. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2005
 4. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2006
 5. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2007
 6. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2008
 7. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2009
 8. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2010
 9. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2011
 10. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2012
 11. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2013
 12. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2014
 13. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2015
 14. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2016
 15. Deklaratat e pasurise se subjektit te rivleresimit, Artan Çupi, kryetar i Gjykates se Rrethit Mat, viti 2017
 16. Vendim nr. 5, datë 24.07.2020 i KPK për pezullimin e z.Artan Çupi për një periudhë njëvjeçare për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurrikulave të Shkollës së Magjistraturës
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,