Rezultatet e Kërkimit

VKB nr.17 datë 01.03.2021, Bashkia Tiranë

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË OBJEKTEVE TË REJA NË NJËSINË ADMINISTRATIVE NR. 6