Artur Metani

Emër Mbiemër
Artur Metani
Data e emërimit fillestar
2013-11-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Inspektor i Lartë i Drejtësisë, zgjedhur me anë të vendimit nr. 2/2020 të Kuvendit, datë 20.01.2020.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
20.01.2020 - aktualisht - Inspektor i Lartë i Drejtësisë.
22 Tetor 2018 - 20.01.2020 - Avokat i Përgjithshëm i Shtetit.
24 nëntor 2017 - 21 tetor 2018 - Drejtor i Përgjithshëm i Departamentit Rregullator dhe i Përputhshmërisë (Anëtar i Trupës së Nivelit të Lartë Drejtues) pranë Kryeministrisë.
1 nëntor 2013 - 24 nëntor 2017 - Drejtor i Përgjithshëm i departamentit të Legjislacionit, Monitorimit të Programeve dhe Antikorrupsinit (Anëtar i Trupës së Nivelit të Lartë Drejtues)pranë Kryeministrisë.
Maj 2002 - Korrik 2012 - Këshilltar Juridik, Institucioni i Presidentit të Republikës.
2001-2013 - Konsulent Ligjor, Delegacioni i BE-së në Shqipëri
Gusht-Dhjetor 2012 - Konsulet Ligjor, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA).
Dhjetor 2011-Prill 2012 - Ekspert Ligjor pranë ISP.
Maj-Dhjetor 2011 - Ekspert Ligjor pranë EURALIUS.
2005-2008 - Anëtar i Këshillit të Prokurorisë.
2005-2008 - Anëtar i Këshillit të Avokaturës së Shtetit.
Janar 2005 - Shtator 2006 - Ekspert Ligjor pranë PAMECA.
1998-2013 - Asistent pedagog/lektor në disiplinën e të drejtës kushtetuese, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë.
1994-2013 - Anëtar i bordit pranë Komiteti Shqiptar i Helsinkit.
Shkurt 1999 - Maj 2002 - Koordinator i Programit të Drejtësisë, OSFA.
Nëntor 1997 - Maj 1998- Komiteti Organizator i Lojërave Olimpike Dimërore 2012, Salt Lake City, Utah, SHBA.
Tetor 1997 - Maj 1998 - Stazhier pranë zyrës ligjore "Parsons, Behle & Latimer"- Salt Lake City, Utah, SHBA.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Qershor 1992 - Përfunduar Shkollën e Mesme të Gjuhëve të Huaja "Asim Vokshi", Specialiteti Anglisht.
Qershor 1996 - Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Korrik 1997- Universiteti i Evropës Qendrore - Departamenti i Studimeve Ligjore Master (LL.M) në të drejtën kushtetuese të krahasuar, Budapest Hungari.
Maj 1998- Universiteti i Utah, SHBA-Kolegji i Drejtësisë Master (LL.M) në të drejtën e mjedisit dhe burimeve natyrore, Salt Lake City, Utah SHBA.
Korrik 2011-vazhdim - Doktorant pranë Departamentit të së Drejtës Publike, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
08.11.2017 - Certifikatë "C" tepër sekret, e sigurimit të personelit, për njohje me informacionin e klasifikuar "Sekret Shtetëror" lëshuar nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar e vlefshme deri në 07.11.2022.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,