Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Tetor 2020

Akses Info Drejtësi një Regjistër Publik për Magjistratët, krijuar nga një Organizatë Jo Qeveritare

Databaza Akses Info Drejtësi është një minierë me të dhëna për Sistemin e Drejtësisë. Për secilin Individ të Promovuar dhe kualifikuar në procesin e Vettingut është krijuar një pasaportë me informacion, dokumenta dhe të dhëna që bëjnë të mundur kontrollin publik të integritetit të Individit.

Më shumë

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Tetor 2020

Regjistri i Magjistratëve Propozim nga Shoqëria Civile Plan Veprimi OGP, komponenti Drejtësi dhe Digjitalizim

Regjistri i Magjistratëve një detyrim ligjor ende i paplotësuar, shoqëria civile propozon të bëhet angazhim i Qeverisë në plan veprimin 2021 – 2022.

Më shumë

img

Nga: BIRN, datë: Tetor 2018

Raporti i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar për subjektin e rivlerësimit: Adriatik Llalla - ish-Prokuror i Përgjithshëm

Ky raport i është drejtuar Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nga DSIK

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Shtator 2020

Raport Studimor i Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Vetingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

DSIK KONSTATON PAPËRSHTATSHMËRINË PËR VAZHDIMIN E DETYRËS PËR PROKURORIN FATMIR LUSHI

DSIK konstaton papërshtatshmërinë për vazhdimin e detyrës për prokurorin Fatmir LUSHI Gjatë monitorimit të seancës dëgjimore të zhvilluar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, me subjektin e vettingut, Z. Fatmir Lushi, Prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Elbasan, u morën në analizë vetëm dy nga tri kriteret e rivlerësimit të përcaktuara në ligjin 84/2016.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

KRYETARJA E GJYKATËS LUSHNJË, ESMERALDA ÇEKA NË SITËN E VETINGUT. KPK VAZHDON TË MOS JETË TRANSPARENTE NE LIDHJE ME DENONCIMET E PUBLIKUT.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit zhvilloi më 16 prill, ora 11:00 seancën dëgjimore me subjektin Znj.Esmeralda Çeka, Gjyqtare/Kryetare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë.

Më shumë