Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 25 Shkurt 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 25.02.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: Petrit Çeno, Ish-Kryetar i Gjykatës së Apelit të Durrësit

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 23 Nentor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 23.11.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: z.Luan Dervishi, Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Shkodër, kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 23 Nentor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 23.11.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: z.Besnik Cani, Prokuror në Prokurorinë e Elbasanit, kandidat për Këshillin e Lartë të Prokurorisë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 22 Nentor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 22.11.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Artur Selmani, Prokuror, në Prokurorinë e Përgjithshme

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 22 Janar 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 22.01.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: Znj. Donika Prela, Drejtuese e Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 21 Nentor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 21.11.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: Znj. Fjona Papajorgji, Këshilltare ligjore në Gjykatën Kushtetuese

Më shumë