Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: BIRN, datë: Maj 2017

Analizë e pasurisë së gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese

Publikuar nga: Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri Tiranë, 2018 Përgjegjës: Kristina Voko, Besar Likmeta Grafika: Jurgena Tahiri

Më shumë

img

Nga: BIRN, datë: Janar 2018

Analizë e pasurisë së gjyqtarëve të gjykatave të Shkallës së Parë

Publikuar nga: Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri Tiranë, 2018 Përgjegjës: Kristina Voko, Besar Likmeta Grafika: Jurgena Tahiri

Më shumë

img

Nga: BIRN, datë: Gusht 2017

Analiza e sistemit të deklarimit dhe kontrollit të pasurisë së gjyqtarëve të Gjykatë së Lartë në Republikën e Shqipërisë

Publikuar nga: Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri Tiranë, 2018 Përgjegjës: Kristina Voko, Besar Likmeta Grafika: Jurgena Tahiri

Më shumë

img

Nga: BIRN, datë: Dhjetor 2018

Analizë e pasurisë së gjyqtarëve të Gjykatës Administrative

Publikuar nga: Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri Tiranë, 2018 Përgjegjës: Kristina Voko, Besar Likmeta Grafika: Jurgena Tahiri

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 30 Tetor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 30.10.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Sokol Stojani, Prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 28 Janar 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 28.01.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Artan Laze, Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë

Më shumë