Doloreza Musabelliu

Emër Mbiemër
Doloreza Musabelliu
Data e emërimit fillestar
2005-10-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 31.01.2020 - aktualisht Prokurore në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
2012 -2016 - Prokurore pranë Prokurorisë për Krimet e Rënda.
• 12.12.2019 - 31.01.2020 - Prokurore Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
01.10.2005 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
09.07.2002 - Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Cikli 4 vjeçar.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
---------------------------------------------------------------------------
- Certifikata të ndryshme trajnimi në periudha të ndryshme.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 217, datë 05.12.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Doloreza Musabelliu, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP-së datë 28.01.2020 për mosankimin e vendimit nr. 217, datë 05.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Doloreza Musabelliu.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2012 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë për Krimet e Rënda.
2013 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë për Krimet e Rënda.
2014 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë për Krimet e Rënda.
2015 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë për Krimet e Rënda.
2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë për Krimet e Rënda.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka Masë Disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Doloreza Musabelliu
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr. 217, datë 05.12.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Doloreza Musabelliu, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
 2. Njoftim i IKP-së datë 28.01.2020 për mosankimin e vendimit nr. 217, datë 05.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Doloreza Musabelliu.
 3. Skeda e pasurisë e znj. Doloreza Millonai, publikuar nga Reporter.al.
 4. Vendim i KLP-së nr. 69, datë 24.03.2023 2021 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokuroren Doloreza Musabelliu".
 5. Vendim i KLP-së nr. 150, datë 15.06.2022 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokuroren Doloreza Musabelliu".
 6. Vendim i KLP-së nr. 369, datë 13.11.2023 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokuroren Doloreza Musabelliu".
 7. Prezantimi i kandidatëve për Prokuror në SPAK përpara KLP - Doloreza Musabelliu
 8. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", znj. Doloreza Musabelliu, prokurore.
 9. Vendim i KLP-së nr.67, datë 15.04.2019 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Doloreza Musabelliu".
 10. Vendim i KLP-së nr.260, datë 12.12.2019 "Për transferimin e Znj. Doloreza Musabelliu në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për shkak se Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Për Krimet e Rënda pushon së ekzistuari më datë 19.12.2019".
 11. Vendim i KLP-së nr.29, datë 31.01.2020 "Për emërimin e znj. Doloreza Musabelliu si Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)".
 12. Vendim i KLP-së nr.138, datë 12.06.2020 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokuroren Doloreza Musabelliu, si eksperte pranë OSBE, në kuadër të trajnimit që do organizojë kjo organizatë në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore, në masën jo më shumë se dy orë në javë, gjatë orarit zyrtar dhe pa kufizim jashtë orarit zyrtar, deri më datë 30.10.2020".
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,