Sonila Muhametaj (Domi)

Emër Mbiemër
Sonila Muhametaj (Domi)
Data e emërimit fillestar
2006-04-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2019 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
• 2015 - 2019 - Prokurore Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Për Krimet e Rënda .
• 2014 - 2015 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
• 04.10.2006 - 2014 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.07.2003 - Cikli 4-vjeçar, Univeristeti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 201, datë 25.10.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Sonila Muhametaj (Domi), prokurore pranë Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 201, datë 25.10.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Sonila Muhametaj (Domi).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012 - 13.12.2012 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë.
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë.
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masë disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Sonila Muhametaj (Domi)
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr. 201, datë 25.10.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Sonila Muhametaj (Domi), prokurore pranë Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.
 2. Njoftim i IKP-së datë 08.01.2020 për mosankimin e vendimit nr. 201, datë 25.10.2019, të KPK-së për subjektin e rivlerësimit znj. Sonila Muhametaj (Domi).
 3. Vendim nr.120 i KLP-së datë 05.07.2019 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Sonila Muhametaj (Domi)".
 4. Vendim nr.261 i KLP-së datë 12.12.2019 "Për transferimin e znj. Sonila Muhametaj në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për shkak se Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Për Krimet e Rënda".
 5. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizmin", znj. Sonila Muhametaj, gjyqtare.
 6. Skeda e Pasurisë e znj. Sonila Muhametaj, publikuar nga Reporter. al.
 7. Vendim i KLP-së nr. 301, datë 23.12.2020 "Për caktimin me short të relatorit për procedurën e verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët që kanë kanë kandiduar për pozicion drejtuesi sipas vendit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë".
 8. Vendim i KLP-së nr. 386, datë 13.12.2021 "Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë SPAK".
 9. Vendim i KLP-së nr. 356, datë 03.11.2021 "Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë SPAK të cilët plotësojnë kushtet ligjore".
 10. Vendim i KLP-së nr. 8, datë 14.01.2021 "Për ndërprerjen e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës të magjistratit znj. Sonila Muhametaj, kandidat për tu emëruar Inspektor pranë ILD-së".
 11. Njoftim për shtyp i KLP-së datë 27.07.2020.
 12. Opinion i KLP-së mbi kandidaten znj. Sonila Muhametaj.
 13. Vendim i KLP-së nr. 321, datë 20.11.2023 "Për miratimin e listës së kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posacme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë kushtet ligjore".
 14. Njoftim i KLP-së datë 07.12.2023 mbi renditjen e tetë kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,