Gjon Fusha

Emër Mbiemër
Gjon Fusha
Data e emërimit fillestar
2003-05-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
Anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) për vitin 2023.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
03.06.2015 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
• 01.01.2023 - aktualisht ( deri më 31.12.2023) - Anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
16.04.2020 - 15.07.2020 - Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
15.07.2019-15.10.2019 - Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
30.04.2003 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
23.10.1998 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr. 258, datë 12.06.2020 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Genta Tafa (Bungo)-Kryesuese, Suela Zhegu - Relatore, Pamela Qirko -Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Z. Gjon Fusha, me detyrë prokuror/drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 258, datë 12.06.2020 i KPK-së për subjektin e rivlerësimit z. Gjon Fusha prokuror/drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016-31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Gjirokastër).
01.01.2015-31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Gjirokastër).
01.01.2014-31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Gjirokastër).
01.01.2013-31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Gjirokastër).
01.01.2012-31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Gjirokastër).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,