Blerona Hasa

Emër Mbiemër
Blerona Hasa
Data e emërimit fillestar
2001-10-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
04.11.2013 e në vazhdim- Gjyqtare, Gjykata Administrative e Apelit Tiranë.
01.04.2010 -04.11.2013- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
02.10.2001 -01.04.2010 - Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë.
13.09.2000-02.10.2001- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës (Stazh profesional)
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
18.07.1998 Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës
2001 Shkolla e Magjistraturës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr. 281 datë 27.07.2020, i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Olsi Komici-Kryesues, Brunilda Bekteshi - Relatore, Xhensila Pine-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit e rivlerësimit Znj. Blerona Hasa, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006Shumë mirë
2007-2009Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,