Vojsava Osmanaj

Emër Mbiemër
Vojsava Osmanaj
Data e emërimit fillestar
2007-10-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Shkodër
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.11.2016 e aktualisht - Gjyqtare, Gjykata e Apelit Shkodër
18.03.2013 - 18.11.2016- Inspektore, Këshilli i Lartë i Drejtësisë
25.03.2009 - 18.03.2013- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë
05.10.2007 - 25.03.2009- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë (stazh profesional)
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2008- Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës
05.07.2005- Cikli 4 vjeçar Universiteti i Tiranës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
-Çertifikata trajnimi të ndryshme.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 Shumë mirë
2013-2014 Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,