Etleva Deda

Emër Mbiemër
Etleva Deda
Data e emërimit fillestar
1993-09-03
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (Konfirmuar ne detyre sipas njoftimit per shpallje vendimi te postuar në faqen zyrtare te KPA-se ne date 22.08.2022).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.12.2019 e në vazhdim- Gjyqtare, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë Tiranë.
12.11.2010 -14.11.2011-Kryetare Gjykate, Gjykata e Krimeve të Rënda
20.12.2004-18.12.2019 -Gjyqtare, Gjykata e Krimeve të Rënda, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
12.02.2000-20.12.2004- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet
03.09.1993-12.02.2000- Ndihmës Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
27.06.1993 Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës
2011 Master i Nivelit të Dytë në Shkenca Penale
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA, e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.256 datë 12.06.2020 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Roland Ilia-Kryesues, Valbona Sanxhaktari- Relatore, Genta Tafa (Bungo)-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Etleva Deda, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Posaçme Kundër Krimit dhe Korrupsionit
- Njoftim per shpallje vendimi, postuar në faqen zyrtare te KPA-se ne date 22.08.2022
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë mirë
2007-2009 Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,