Ridvan Hado

Emër Mbiemër
Ridvan Hado
Data e emërimit fillestar
1996-08-23
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anetar i Keshillit te Larte Gjyqesor
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2021 - aktualisht - Anetar i Keshillit te Larte Gjyqesor
21.03.2016 -12.12.2018- Anëtar, Këshilli i Lartë i Drejtësisë
16.07.2013 - 2021 - Gjyqtar, Gjykata e ApelitTiranë.
13.05.2000 -16.07.2013- Gjyqtar, Gjykata e Rethit Gjyqësor Tiranë.
23.08.1996 -13.05.2000-Ndihmës Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
06.07.1996 Cikli 4 vjeçar, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
2004-2006 Master i Nivelit të Dytë, Departamenti i Së Drejtës Civile.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut -Çertifikata trajnimi të ndryshme.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.267 datë 24.06.2020 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Olsi Komici-Kryesues, Xhensila Pine - Relatore, Brunilda Bekteshi -Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Ridvan Hado, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë mirë.
2007-2009 Shumë mirë.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,