Afërdita Ndoi

Emër Mbiemër
Afërdita Ndoi
Data e emërimit fillestar
2002-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore e përkohshme në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, caktuar me Vendimin nr.226 të KLP-së datë 27.10.2020
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.10.2002 - 2008- Prokurore në Prokurorinë e Lezhës
2009 - 2013- Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë
2014- Prokurore në Prokurorinë e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë
27.04.2020 - 26.07.2020- Prokurore në Prokurorin pranë Gjykatës së Apelit Durrës
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
15.07.2000 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.
2000 - 2003- Magjistraturë, Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vendimi i KPK-se Nr: 305 datë 08.10.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Afërdita Ndoi.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012-31.12.2012 Shumë Mirë (Prokuroria Tiranë).
01.01.2013-31.12.2013 Shumë Mirë (Prokuroria Tiranë).
01.01.2014-31.12.2014 Shumë Mirë (Prokuroria Tiranë).
01.01.2015-31.12.2015 Shumë Mirë (Prokuroria Tiranë).
01.01.2016-31.12.2016 Shumë Mirë (Prokuroria Tiranë).
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,