Kreshnik Ajazi

Emër Mbiemër
Kreshnik Ajazi
Data e emërimit fillestar
2009-10-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtues i përkohshëm/ Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2019 - aktualisht - Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan.
• 2013 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan.
• 2011 - 2013 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë.
• 2009 - 2011 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2010 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
2007 - Cikli 4 vjecar, Drejtësi, Universiteti i Tiranes.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 409, datë 30.6.2021, për subjektin e rivlerësimit z.Kreshnik Ajazi me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 409, datë 30.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kreshnik Ajazi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Vlerësuar "Shumë mirë" nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Kreshnik Ajazi
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr. 409, datë 30.6.2021, për subjektin e rivlerësimit z.Kreshnik Ajazi me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan.
 2. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 409, datë 30.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kreshnik Ajazi.
 3. Skeda e pasurisë e z. Kreshnik Ajazi, publikuar nga Reporter.al.
 4. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", Kreshnik Ajazi, prokuror.
 5. Vendim nr.174 i KLP-së datë 27.09.2019 "Për ndërprerjen e caktimit në pozicionin e përkohshëm".
 6. Vendim nr.280 i KLP-së datë 12.12.2019 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit".
 7. Vendim nr.287 i KLP-së datë 26.12.2019 "Për caktimin e z. Kreshnik Ajazi në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Elbasan, përkohësisht nga data 26.12.2019-25.03.2020".
 8. Vendim nr.88 i KLP-së datë 25.03.2020 "Për caktimin e z. Kreshnik Ajazi në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, përkohësisht nga data 26.03.2020 - 25.06.2020".
 9. Vendim nr.123 i KLP-së datë 15.05.2020 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokurorin z. Kreshnik Ajazi".
 10. Vendim nr.151 i KLP-së datë 26.06.2020 "Për caktimin e Z. Kreshnik Ajazi në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, nga data 26.06.2020 25.09.2020".
 11. Vendim nr.186 i KLP-së datë 30.07.2020 "Për Miratimin e Raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësirrnt kalimtar, prokurorit Kreshnik Ajazi".
 12. Vendim nr.199 i KLP-së datë 17.09.2020 "Për caktimin e përkohshëm të Z. Kreshnik Ajazi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, si Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan"..
 13. Vendim i KLP-së nr.304, datë 23.12.2020 "Për caktim të përkohshëm të Z. Kreshnik Ajazi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, me detyrë Drejtues të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan".
 14. Vendim i KLP-se nr.57 datë 12.03.2021 "Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të prokurorit Kreshnik Ajazi, kandidat për pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan".
 15. Vendim nr. 74 i KLP-së datë 26.03.2021 "Për caktim e z. Kreshnik Ajazi, nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan".
 16. Vendim nr. 126 i KLP-së datë 26.05.2022 "Për ndalimin e kandidimit të z. Kreshnik Ajazi për ngritjen në detyrë në pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë".
 17. Vendim i KLP-së nr. 321, datë 20.11.2023 "Për miratimin e listës së kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posacme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë kushtet ligjore".
 18. Vendim i KLP-së nr. 323, datë 20.11.2023 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokurorin Kreshnik Ajazi".
 19. Vendim i KLP-së nr. 330, datë 20.10.2023 "Për fillimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe të figurës për kandidatin që ka rikandiduar për riemërim në pozicionin e drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, z. Kreshnik Ajazi".
 20. Vendim i KLP-së nr. 331, datë 20.10.2023 "Për caktimin me short të relatorit për procedurën e verifikimit të pasurisë dhe të figurës për kandidatin që ka rikandiduar për riemërim në pozicionin e drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, z. Kreshnik Ajazi".
 21. Njoftim i KLP-së datë 07.12.2023 mbi renditjen e tetë kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,