Albert Kuliçi

Emër Mbiemër
Albert Kuliçi
Data e emërimit fillestar
2010-10-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.06.2023 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
2011 - 19.06.2023 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
2010 - 2011 - Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2008 - 2011 - Diplomuar ne Shkollen e Magjistraturës.
2003 - 2007 - Cikli 4 vjecar per Drejtesi, Universiteti i Tiranes.

Punime Shkencore
- Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se nr. 458, date 11.10.2021, për subjektin e rivlerësimit z.Albert Kuliçi, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 458, datë 11.10.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Albert Kuliçi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012-31.21.2012 - Vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Vlore.
01.01.2013 - 31.12.2013 - Vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Vlore.
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Vlore.
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Vlore.
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Vlore.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
CV
Shkarko CV Albert Kuliçi
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KPK-se nr. 458, date 11.10.2021, për subjektin e rivlerësimit z.Albert Kuliçi, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
  2. Vendim nr.205 i KLP-së datë 11.10.2019 "Për miratimin e Raportit për Verifikimin e Pasurisë dhe Figurës të kandidatit të pranuar në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës Albulena Kuliçi".
  3. Vendim i KLP-se nr. 350, datë 25.10.2021 "Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të prokurorit Albert Kuliçi, kandidat për pozicionin e drejtuesit të prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së parë Vlorë".
  4. Vendim i KLP-se nr. 52, datë 16.02.2021 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Albert Kuliçi".
  5. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizmin", z. Albert Kuliçi, prokuror.
  6. Skeda e Pasurisë e z. Albert Kuliçi, publikuar nga Reporter. al.
  7. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 458, datë 11.10.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Albert Kuliçi.
  8. Vendim i KLP-së nr. 129, datë 07.06.2023 "Për caktimin e z. Albert Kuliçi në detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, nëpërmjet lëvizjes paralele".
  9. Vendim i KLP-së nr. 117, datë 29.05.2023 “Për renditjen e kandidatëve për pozicionion vakant nr. 2 në Prokurorinë pranë Gjykatës së shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 67, datë 21.03.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
  10. Vendim i KLP-së nr. 321, datë 20.11.2023 "Për miratimin e listës së kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posacme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë kushtet ligjore".
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,