Gent Ibrahimi

Emër Mbiemër
Gent Ibrahimi
Data e emërimit fillestar
2018-12-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - Kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 19.12.2018 - 02.03.2022 - Kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
______________________
Z. Gent Ibrahimi ka qene Kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë per periudhen 2018-2022.
Para marrjes se detyres se kryetarit te KLP-se Z. Ibrahimi ka drejtuar për pothuajse 19 vjet (me disa shkëputje) Institutin për Studime Publike & Ligjore, një organizatë e shoqërisë civile me orientim kërkimor/shkencor në fushën e qeverisjes dhe sistemit të drejtësisë.
Në këtë cilësi ai është shquar si ekspert me kontribute të spikatura në fusha që kanë të bëjnë me reformat në sektorin publik, sistemin e drejtësisë, parandalimin e korrupsionit dhe lirinë e shprehjes. Gjatë gjithë këtyre viteve ai është angazhuar sistematikisht në mësimdhënie dhe trainime në Shkollën e Magjistraturës.

Në vitet 2014 – 2016 Z. Ibrahimi shërbeu si ekspert i nivelit të lartë në grupin e ngushtë të ekspertëve të angazhuar nga Komisioni Parlamentar Ad Hoc për Reformën në sistemin e Drejtësisë.
Në vitet 2008 – 2013 Z. Ibrahimi ka shërbyer si anëtar i Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit (organi pararendës i Autoritetit të Mediave Audiovizuale të sotëm).
Në vitet 1998 – 1999 ka shërbyer si Këshilltar dhe Drejtor Kabineti i Ministrit për Reformën Legjislative dhe Marrdhëniet me Kuvendin i ngarkuar me detyrën e koordinimit të procesit të hartimit dhe miratimit të Kushtetutës të vitit 1998 dhe paketës legjislative post kushtetuese.
Më herët (në vitet 1993 – 1998) Z. Ibrahimi ka punuar si pedagog i së drejtës administrative në fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës dhe si specialist pranë Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,