Arbena Ahmeti

Emër Mbiemër
Arbena Ahmeti
Data e emërimit fillestar
2006-10-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare e Gjykatës së Lartë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2006 - 2008 - Gjyqtare e Rrethit Gjyqesor Tirane
- 2008 - 2013 - Gjyqtare e Rrethit Gjyqesor Lushnje
- 2013 - 16 Shkurt 2022 - Gjyqtare e Shkalles se Pare Admnistrative, Tirane
- 16 Shkurt 2022 - Gjyqtare e Gjykatës së Lartë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures ne vtin 2007
- 10/07/2003 - Cikli 4 vjecar Universiteti i Tiranës

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 468 Data e vendimit: 1.11.2021- Subjekti i rivlerësimit: Znj. Arbena Ahmeti, gjyqtare në Gjykatën Administrative Tiranë (vendimi ka marre forme te prere pasi nuk u ankimua më datë 12.1.2022) .
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Periodik per vitet - 2007 - 2009 - Shumë mirë

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,