Vjosa Zaimi

Emër Mbiemër
Vjosa Zaimi
Data e emërimit fillestar
2003-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së shkallës së parë Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 14/11/2011 - Gjyqtare pranë Gjykatës së shkallës së parë Tiranë.
-24/10/2008 - 14/11/2011 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë
-21/10/2003-24/10/2008 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kolonjë
- 21/10/2002 -21/10/2003 - stazh profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 13/07/2000 - Cikli 4 vjecar Universiteti “Aleksandër Xhuvani, Elbasan”
- 2003 - Diplomuar ne SHkollene Magjistratures.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr.483 date 09.12.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Vjosa Zaimi,
- Njoftim i IKP-se për mosankimin e vendimit nr. 483, datë 9.12.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Vjosa Zaimi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,