Irida Kacerja

Emër Mbiemër
Irida Kacerja
Data e emërimit fillestar
2007-10-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 13/11/2015 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër;
- 15/11/2012 - 13/11/2015 - Ndihmëse në gjykatën e lartë Gjykata e Lartë ;
- 25/03/2009 - 15/11/2012 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër;
- 05/10/2007 25/03/2009 - stazh profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 10/09/2012 - Pas universitar Universiteti i Tiranës;
- 06/07/2004 - Cikli 4 vjecar Universitieti “Luigj Gurakuqi, Shkodër”;
- Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures ne vitin 2008.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr. 355 date 16.3.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Irida Kacerja;
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 355, datë 16.3.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Irida Kacerja.


Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 25.03.2009 - 31.12.2009 - Shumë mirë

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,