Ardit Mustafaj

Emër Mbiemër
Ardit Mustafaj
Data e emërimit fillestar
1996-02-08
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (i konfirmuar ne KPA).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 18.12.2019 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
• 23.12.2003- 18.12.2019 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.
• 27.11.2000 - 23.12.2003 - Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë.
• 29.06.1999 - 27.11.2000 - Kryetar i komanduar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë.
• 08.02.1996 - 29.06.1999 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Delvinë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
•17.11.2017 - Përfunduar Doktoraturën pranë Universitetit të Tiranës.
• 07.07.1995 - Cikli 4 vjecar, Drejtësi, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
- Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor", me temë: "Studim Juridiko-Penal dhe Kriminologjik i Kriminalitetit në sferën Ekonomiko-Financiare", mbrojtur pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 245, datë 05.03.2020, për subjektin e rivlerësimit z. Ardit Mustafaj, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 245, datë 5.3.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ardit Mustafaj.
- Njoftim i KPA per shpallje vendimi - Postuar në : 21/09/2022
- Vendim i KPA-së nr. 34, datë 21.09.2022, për subjektin e rivlerësimit z. Ardit Mustafaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
• 2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
• 2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,