Edina Kurti

Emër Mbiemër
Edina Kurti
Data e emërimit fillestar
2012-06-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtuese e përkohshme/Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
•29.03.2024 - aktualisht - Drejtuese e përkohshme/ Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat.
• 27.04.2021- 29.03.2024 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
• 04.06.2012 - 27.04.2021 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.
• 16.02.2002 - 04.06.2012 - Oficere e Policisë Gjyqësore pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 09.07.2001 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar me Vendim të Formës së Prerë të KPK (Nr.581/2022), Konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 581, Datë 1.11.2022, për konfirmimin në detyrë të znj. Edina Kurti.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit të KPK Nr. 581/2022, për subjektin e rivlerësimit znj. Edina Kurti datë 02.02.2023.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar “Shumë mirë” nga Prokuroria Kavajë.
- 01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar “Shumë mirë” nga Prokuroria Kavajë.
- 01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar “Shumë mirë” nga Prokuroria Kavajë.
- 01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar “Shumë mirë” nga Prokuroria Kavajë.
- 01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar “Shumë mirë” nga Prokuroria Kavajë.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,