Olger Eminaj

Emër Mbiemër
Olger Eminaj
Data e emërimit fillestar
2009-12-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
•19.12.2023 - aktualisht - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
• 2010 - 19.12.2023 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.
• 12.10.2009 - 2010 - Stazh Profesional/ Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
•2010 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyre pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 639, datë 31.3.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Olger Eminaj, Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 639, datë 31.3.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Olger Eminaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,