Bledar Maksuti

Emër Mbiemër
Bledar Maksuti
Data e emërimit fillestar
2008-08-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2008 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
2010 - 2012 - Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
01.08.2008 - 2010 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës e Rrethit Gjyqësor Kurbin.
01.04.2004 - 01.08.2008 - Oficer i Policisë Gjyqësore.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 367, datë 16.4.2021, i cili vendosi shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Bledar Maksuti .
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 367, datë 16.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Bledar Maksuti.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,