Elda Vrioni

Emër Mbiemër
Elda Vrioni
Data e emërimit fillestar
2002-11-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 04.11.2013 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
• 01.01.2023 - 31.12.2023 - Anëtare Zëvendësues në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
• 01.04.2010 - 04.11.2013 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• 17.12.2007 - 01.04.2010 - Inspektore në Këshillin e Lartë të Drejtësisë KLD.
• 01.11.2002 - 17.12.2007 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.07.1999 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së njoftuar datë 20.03.2024, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Elda Vrioni.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
•2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
•2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,