Xhevahir Lita

Emër Mbiemër
Xhevahir Lita
Data e emërimit fillestar
2004-01-08
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtues/ Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës. I pezulluar nga detyra si magjistrat me vendim të Këshillit të Lartë të Prokurorisë KLP të datës 31.07.2023.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
31.07.2023 - Pezulluar nga detyra me vendim të KLP-së datës 31.07.2023.
05.07.2021 - 31.07.2023 - Drejtues/ Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës.
26.05.2021 - 05.07.2021 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
18.04.2012 - 26.05.2021 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
2008 - 2011 - Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës.
08.01.2004 - 18.04.2012 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
06.07.1991 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Mirë"
01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar "Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Ka fillim procedimi disiplinor.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,