Zeqir Hoda

Emër Mbiemër
Zeqir Hoda
Data e emërimit fillestar
2002-05-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Keshillit te Larte te Prokurorise
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
dhjetor 2021 -aktualisht - Anëtar i Keshillit te Larte te Prokurorise
• Nëntor 2013 - dhjetor 2021 - Drejtues i Komanduar në Prokurorinë e Rrethit Kurbin
• 10.12.2009 - Nëntor 2013- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Tiranë
• 01.04.2002 - 10.12.2009 - Prokuror Rrethi në Prokurorinë e Rrethit Krujë
• 16.06.1998 - 01.04.2002 - Prokuror, Prokuroria e Rrethit Kukës
• 27.12.1997 - 16.06.1998- Prokuror Rrethi, Prokuroria e Rrethit Has
• 01.05.1994 - 27.12.1997- Hetues dhe oficer i Policisë Gjyqësore, Prokuroria e Rrethit Kukës
• 1986-1988 - Instruktor në Komitetin e Rinisë Kukës
Qershor 1993- Gazetar në Radio Kukësi

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 1986- Diplomuar "Filozofi" në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike
• 1996- Diplomuar "Jurist"

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Nëntor 2000- Kurs në Poloni
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.176 datë 08.07.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Pamela Qirko -Kryesuese, Etleda Çiftja - Relatore, Genta Tafa (Bungo)-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Zeqir Hoda, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,