Zeqir Hoda

Emër Mbiemër
Zeqir Hoda
Data e emërimit fillestar
2002-05-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
dhjetor 2021 - aktualisht - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
• nëntor 2013 - dhjetor 2021 - Drejtues i Komanduar në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kurbin.
• 10.12.2009 - nëntor 2013 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë
• 01.04.2002 - 10.12.2009 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Krujë.
• 16.06.1998 - 01.04.2002 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Kukës.
• 27.12.1997 - 16.06.1998 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Has.
• 01.05.1994 - 27.12.1997- Hetues dhe Oficer i Policisë Gjyqësore, Prokuroria e Rrethit Kukës.
• 1986-1988 - Instruktor në Komitetin e Rinisë Kukës.
Qershor 1993 - Gazetar në Radio Kukësi.
• Anëtar zëvendësues në Komisionin Disiplinor në Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
• Kryetar i Komisionit për Mbrojtjen e Prokurorëve në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 1986- Diplomuar "Filozofi" në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike
• 1996- Diplomuar "Jurist"

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

•Nëntor 2000 - Kurs në Poloni.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.176, datë 08.07.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Pamela Qirko -Kryesuese, Etleda Çiftja - Relatore, Genta Tafa (Bungo)-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Zeqir Hoda, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 176, datë 8.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Zeqir Hoda.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,