Adriatik Bocaj

Emër Mbiemër
Adriatik Bocaj
Data e emërimit fillestar
1994-06-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2013 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
04.06.1994 - 2013 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
07.03.2013 - Master Profesional, Universiteti i Tiranës.
31.03.1994 - Kursi i plotë i përshpejtuar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 697, datë 15.9.2023 për subjektin e rivlerësimit z. Adriatik Bocaj.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 697, datë 15.9.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adriatik Bocaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2007 - 2009 - Mirë

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,