Kujtim Vraniçi

Emër Mbiemër
Kujtim Vraniçi
Data e emërimit fillestar
1995-05-26
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2016 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
2014 - 2016 - Inspektor pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
01.09.2003 - 2014 - Ndihmës ligjor pranë Gjykatës së Lartë.
26.05.1995 - 27.06.2003 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Bulqizë.
24.11.1993 - 26.05.1995 - Ndihmësgjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Bulqizë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
28.03.1996 - Kursi i plotë i përshpejtuar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar në KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 700, datë 19.9.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Kujtim Vraniçi.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 700, datë 19.9.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kujtim Vraniçi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2014 - 2015 - Vlerësuar "Shumë mirë"
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,