Alma Hiçka

Emër Mbiemër
Alma Hiçka
Data e emërimit fillestar
2003-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
26.10.2023 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë. (pas rikthimit në detyrë me vendim të KPA).
02.04.2021 - 26.10.2023 - Gjyqtare e pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit të KPK nga subjekti i rivlerësimit.
06.02.2020 - 02.04.2021 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
06.11.2013-16.12.2018 - Avokate e Shtetit.
15.09.2010-16.12.2013 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të shkallës së Parë Kavajë.
21.10.2003-16.09.2004 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.09.2012 - Master në Shkenca Juridike Civile, Universiteti i Tiranës.
05.07.2001 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në detyrë pas ankimit të subjektit të rivlerësimit ndaj vendimit Nr.364/2021 të KPK-së për shkarkim nga detyra.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 364, datë 2.4.2021, për shkarkim nga detyra të subjektit të rivlerësimit znj. Alma Hicka.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit Nr. 364, datë 2.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Hicka.
- Vendim i KPA-së nr. 45, datë 26.10.2023 ku është vendosur: Ndryshimi i vendimit Nr.364/2021 të KPK-së dhe konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,