Alma Hiçka

Emër Mbiemër
Alma Hiçka
Data e emërimit fillestar
2003-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
26.10.2023 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. (pas rikthimit në detyrë me vendim të KPA).
06.02.2020 - 02.04.2021 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
06.11.2013-16.12.2018 - Avokate e Shtetit.
15.09.2010-16.12.2013 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të shkallës së Parë Kavajë.
21.10.2003-16.09.2004 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.09.2012 - Master në Shkenca Juridike Civile, Universiteti i Tiranës.
05.07.2001 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, duke ndryshuar vendimin e KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 364, datë 2.4.2021, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Hicka.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 364, datë 2.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Hicka.
- Njoftim i KPA-së, për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Hicka.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,