Roland Ilia

Emër Mbiemër
Roland Ilia
Data e emërimit fillestar
2017-06-17
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Kryetar/ Komisioner në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
21.07.2023 - aktualisht - Kryetar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.
Nga 1996 e më tej- Lektor në Universitetin “Luigj Gurakuqi” në Shkodër dhe në universitete të tjera jopublike
2004-2007- Ekspert i projekteve rajonale në organizatën gjermane “GTZ”
- Zv.dekan dhe shef i departamentit të së drejtës civile në Fakultetin Juridik, Universiteti “Luigj Gurakuqi”
Shënim: CV është marrë nga faqja zyrtare e KPK
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1996- Diplomuar “Jurist" në Fakultetin Juridik, Universiteti i Shkodrës
2001-2002- Studime master në Universitetin e Kolnit në Gjermani
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
1997- Licencuar në profesionin e avokatit
2002- Marrja e titullit “Magister Legum” ( LLM)
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,