Pamela Qirko

Emër Mbiemër
Pamela Qirko
Data e emërimit fillestar
2020-07-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Komisionere në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2020 - 21.07.2023 - Kryetare e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
2020 - aktualisht - Komisionere në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.
2001-2007- Juriste pranë kompanisë “AMC” sh.a. (sot Telekom Albania, pjesë e “Deutsche Telekom Group”)
Shënim: CV është marrë nga faqja zyrtare e KPK
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2001- Diplomuar “Jurist” në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
2003- Çertifikuar nga ISAAT për “Konsulencë ligjore të shoqërive tregtare”
2004- Marrja e licencës së avokatit nga Dhoma e Avokatisë Tiranë, me të drejtë përfaqësimi në të gjitha shkallët e Gjyqësorit
- Specializime jashtë vendit në fusha të ndryshme të drejtësisë dhe menaxhimit nga institucione të ndryshme europiane, si: Akademia e Ligjit Europian (ERA) në Trier, Gjermani; Gjykata Europiane e Drejtësisë (CJEU) në Luksemburg, BIT Consultants në Varshavë, Poloni, si dhe Universitetin e Sheffield-it në Selanik, Greqi
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,