Mariana Shegani (Dedi)

Emër Mbiemër
Mariana Shegani (Dedi)
Data e emërimit fillestar
1992-05-30
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
30.01.2024 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë (konfirmuar në detyrë nga KPA).
23.02.2021 - 30.01.2024 - Gjyqtare e pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit të KPK nga subjekti i rivlerësimit.
30.05.1992 - 23.02.2021 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
28.06.1990 - Cikli 4 vjecar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 350, datë 23.02.2021, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit znj. Mariana Shegani (Dedi).
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit Nr. 350, datë 23.2.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Mariana Shegani (Dedi).
- Vendim i KPA-së njoftuar datë 30.01.2024, që ka vendosur: Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Nr. 350, datë 23.02.2021 dhe konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Mariana Shegani (Dedi).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik).
2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,