Olgert Rumnici

Emër Mbiemër
Olgert Rumnici
Data e emërimit fillestar
2013-11-13
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Këshilltar ligjor pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë (i komanduar).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.03.2023 - aktualisht - Këshilltar ligjor pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë (i komanduar).
26.07.2021 - 01.03.2023 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë.
13.11.2013 - 26.07.2021 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2014 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.

Punime Shkencore
- Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore “Doktor” me temë: "Barra e Provës dhe Standardi i të Provuarit në Procesin Penal. Vështrim Teorik dhe praktik".

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.
--------------------------------------------------------
Z. Rumnici zotëron Gradën Shkencore "Doktor i Shkencave Juridike" marrë pranë Universitetit të Tiranës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Olgert Rumnici, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat (njoftuar datë 22.03.2024).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,