Madrid Kullolli

Emër Mbiemër
Madrid Kullolli
Data e emërimit fillestar
1998-11-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës shkarkuar nga KPK datë 16.04.2024. Brenda afatit të ankimit të këtij vendimi në KPA.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
16.04.2024 - Shkarkuar nga detyra nga KPK datë 16.04.2024.
08.11.2016 - 16.04.2024 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
01.06.2013 - 08.11.2016 - Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
2012 - 01.06.2013 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatën e Shkallës së Parë Durrës.
18.04.2010 - 2012 - Prokuror/ Drejtues i Njësisë së përbashkët "Task Force" në Prokurorinë pranë Gjykatën e Shkallës së Parë Durrës.
2008 - 18.04.2010 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë.
01.11.1998 - 2008 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatën e Shkallës së Parë Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
29.07.1997 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
- "Comparative Contact Law Differences Between Civilian Legal Systems ,The Common Law And The Albanian Contact", Brunela Kullolli dhe Madrid Kullolli.

Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 758, datë 16.04.2024, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Madrid Kullolli, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 758, datë 16.4.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Madrid Kullolli.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,