Rezultatet e Kërkimit

VKM Nr. 212, datë 31.3.2021

PER PERDORIMIN E FONDIT TE RINDERTIMIT PER FINANCIMIN E RINDERTIMIT TE BANESAVE INDIVIDUALE, NE BASHKINE SHIJAK