Rezultatet e Kërkimit

VKB Nr.20 datë 16.02.2021 - Bashkia Lezhë

Për përcaktimin e strukturës së banimit dhe masës së përfitimit në vlerë monetare për subjektet përfituese të grantit të rindërtimit të cilët kanë zgjedhur që ndërtimin e banesave ta bëjnë vetë.