Rezultatet e Kërkimit

VKB nr.18. datë 04.02.2021 -Bashkia Lezhë

Për përcaktimin e vlerave për përfituesit e grantit të rindërtimit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4 dhe DS5 dhe duhet të rindërtohen nga e para.