Rezultatet e Kërkimit

VKB Nr. 16 datë 01.03.2021, Bashkia Tiranë

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA GRANTI I RIKONSTRUKSIONIT