Rezultatet e Kërkimit

VKB Nr. 6 datë 13.02.2021 Bashkia Tiranë

Për miratimin e listës së përfituesve nga granti i rikonstruksionit