Rezultatet e Kërkimit

VKB Nr. 61 datë 06.04.2021, Bashkia Tiranë

PËR DISA KORRIGJIME GABIMI MATERIAL NË VENDIMET E LISTAVE TË PËRFITUESVE NGA GRANTI I RIKONSTRUKSIONIT DHE PROGRAMI I RINDËRTIMIT