Rezultatet e Kërkimit

VKB Nr. 63 datë 19.04.2021, Bashkia Tiranë

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË OBJEKTEVE TË REJA NË NJËSINË ADMINISTRATIVE NR. 6, BALDUSHK, NDROQ DHE PEZË