Rezultatet e Kërkimit

VKB Nr. 65, datë 19.04.2021, Bashkia Tiranë

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE TË NËNPROGRAMIT TË GRANTIT TË RIKONSTRUKSIONIT, BANESAT E TË CILËVE JANË KLASIFIKUAR NGA AKTEKSPERTIZAT E THELLUARA TË INSITUTIT TË NDËRTIMIT ME NIVEL DËMI DS4