Rezultatet e Kërkimit

VKB Nr. 66, datë 19.04.2021, Bashkia Tiranë

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I GRANTIT TË RINDËRTIMIT