Rezultatet e Kërkimit

VKB Nr. 7 datë 13.02.2021, Bashkia Tiranë

Për Miratimin e listës së përfituesve të nënprogramit të grantit të rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizat e thelluara nga Insituti i Ndërtimit me nivel dëmi DS4