Rezultatet e Kërkimit

VKB Nr. 8 datë 13.02.2021, Bashkia Tiranë

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMET E PROCESIT TË RINDËRTIMIT