img
    Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit datë: 5 Dhjetor 2018

Raport i Pjesshëm i Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Për monitorimin e ngritjes së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED)

Lexo më shumë
*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu