img
    Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit datë: Janar 2017 - Qershor 2018

Raport Studimor i Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Monitorim i Procesit të Vettingut të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në periudhën Janar 2017 - Qershor 2018 Përgatitën raportin:
Av. Erida Skëndaj - Drejtore Ekzekutive e KShH-së
Av. Fjoralba Caka - Eksperte e jashtme
Prof. asoc. Mirela Bogdani

Lexo më shumë
*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu