Dokumenta te tjera

Buletini i Posaçëm i Njoftimeve Publike Nr. 24 Datë 17.02.2021


Marre nga Faqja zyrtare e APP-së, rubrika Buletini i Njoftimeve Zyrtare

Buletini i Posaçëm i Njoftimeve Publike Nr. 23 Datë 16.02.2021


Marre nga Faqja zyrtare e APP-së, rubrika Buletini i Njoftimeve Zyrtare

Buletini i Posaçëm i Njoftimeve Publike Nr. 22 Datë 15.02.2021


Marre nga Faqja zyrtare e APP-së, rubrika Buletini i Njoftimeve Zyrtare

Buletini i Posaçëm i Njoftimeve Publike Nr. 20 Datë 11.02.2021


Marre nga Faqja zyrtare e APP-së, rubrika Buletini i Njoftimeve Zyrtare

Buletini i Posaçëm i Njoftimeve Publike Nr. 19 Datë 10.02.2021


Marre nga Faqja zyrtare e APP-së, rubrika Buletini i Njoftimeve Zyrtare

Buletini i Posaçëm i Njoftimeve Publike Nr. 18 Datë 09.02.2021


Marre nga Faqja zyrtare e APP-së, rubrika Buletini i Njoftimeve Zyrtare