Sotir Kllapi

Emër Mbiemër
Sotir Kllapi
Data e emërimit fillestar
2009-10-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), 21.05.2020
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
12.10.2009- Prokuror, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
02.11.2010- Prokuror, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier
02.06.2014- Prokuror, Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Pogradec
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.146 datë 13.05.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Lulzim Hamitaj -Kryesues, Roland Ilia - Relator, Firdes Shuli-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Sotir Kllapi, me detyrë prokuror/drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,